प्रदेश सरकार
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
कोशी प्रदेश, विराटनगर

परियोजना प्रस्ताव स्वीकृति सम्बन्धी सूचना

9 January, 2023

परियोजना प्रस्तावको अनुसूची

4 November, 2022

परियोजना प्रस्तावको अनुसूची

4 November, 2022

परियोजना प्रस्ताव आह्वान सम्वन्धि सूचना

1 November, 2022

परियोजना प्रस्ताव सूचना

1 November, 2022

सहकारी संस्थाको विवरण

14 September, 2022

बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम

7 August, 2022

असार मसान्तको खर्चको फाँटवारी

3 August, 2022

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.