प्रदेश सरकार
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
कोशी प्रदेश, विराटनगर

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

नेपालको संविधान २०७२ ले अंगिकार गरेका राज्यका निर्देशक सिध्दान्त र नीति अनुरुप भुमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै किसानको हित ध्यानमा राखि वैज्ञानिक भुमिसुधार लागु गर्ने, भुमिको उत्पादनसिलता , प्रकृति तथा वातावरणीय संन्तुलन समेतका आधारमा नियमन तथा व्यवस्थापन गर्दै त्यसको समुचित उपयोग गर्नै नीति लिएको छ । त्यसैगरी संविधानको अनुसुचि ६ मा उल्लेख भएको अधिकार सुचिमा भूमि व्यवस्थापन तथा जग्गाको अभिलेख गर्ने एकल अधिकार उल्लेख  छ । त्यसैगरी अनुसुची ७ म संध र प्रदेशको साझा अधिकार अन्तरगत भूमि नीति र सो सम्वन्धि कानून लाइ उल्लेख गरेको छ ।

 

...
मिति सम्झौता नं. सूचना / प्रेस विज्ञप्ति डाउनलोड अवस्था
Update Coming Soon

परियोजना प्रस्ताव स्वीकृति सम्बन्धी सूचना

9 January, 2023

परियोजना प्रस्तावको अनुसूची

4 November, 2022

परियोजना प्रस्तावको अनुसूची

4 November, 2022
मा. हिक्मत कुमार कार्की
मा. हिक्मत कुमार कार्की

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री

सचिवालय
कृष्ण प्रसाद सापकोटा
कृष्ण प्रसाद सापकोटा

सचिव

९८५११५२५३१

लिला वल्लव चापागाई
लिला वल्लव चापागाई

गुनासो सुन्ने अधिकारी

तोयानाथ तिमल्सिना
तोयानाथ तिमल्सिना

सुचना अधिकारी

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.