क्र.सं. तस्बिर पुरा नाम पद बिभाग हाम्रो सम्पर्क इमेल
1 तोयानाथ तिमल्सिना सूचना अधिकारी 9852032665 molmcpabiratnagar@gmail.com
2 डम्मरुवल्लभ वराल प्रवक्ता 9842038777 molmcpabiratnagar@gmail.com