भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

नेपालको संविधान २०७२ ले अंगिकार गरेका राज्यका निर्देशक सिध्दान्त र नीति अनुरुप भुमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै किसानको हित ध्यानमा राखि वैज्ञानिक भुमिसुधार लागु गर्ने, भुमिको उत्पादनसिलता , प्रकृति तथा वातावरणीय संन्तुलन समेतका आधारमा नियमन तथा व्यवस्थापन गर्दै त्यसको समुचित उपयोग गर

मा. ओम प्रकाश सरावागी

मिति सम्झौता नं. सूचना / प्रेस विज्ञप्ति डाउनलोड अवस्था
Update Coming Soon

सहकारी संस्थाको विवरण

14 September, 2022

बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम

7 August, 2022

असार मसान्तको खर्चको फाँटवारी

3 August, 2022
क्र.सं. मिति सूचना / प्रेस विज्ञप्ति शीर्षक डाउनलोड टिप्पणी
Update Coming Soon

सहकारी ऐन २०७४

2 months ago

प्रदेश_सहकारी_ऐन_२०७६

2 months ago
नि.रजिष्ट्रार
नि.रजिष्ट्रार